Các thế lực
Chiêu mộ hero - gacha
Frame
Tặng 5000 lượt quay - 10 lượt chắc chắn ra  hero SSR
Features