HẠNG TÊN NHÂN VẬT SERVER CẤP LỰC CHIẾN
Vic•B 💋Giả Lập 4271322055031
LsK. Hello Next!Giả Lập 7070224972455
ChumGiả Lập 1571210688719
4Tu La ThầnGiả Lập 4470151261434
5NGỘ NGỘGiả Lập 1468128138647
6Lãng Tử Vô TìnhGiả Lập 6071127478327
7Hara TomokoGiả Lập 4169123460511
8SKY•BOLIGiả Lập 4271121778869
9ông GiàGiả Lập 1469117877612
10Ms Nhi cuteGiả Lập 668113724873